Yokohama DeNA Baystars 2014

phase1 P2_24_kannai_cho_oogata-OL